PRIDRUŽI SE

Nezaposlenost u najoštrijem fokusu naše politike!

M1 – Prava za mlade nastala je kao politički odgovor na potpuni nemar institucija vlasti u BiH prema mladim. Taj nemar je uzrokovao vrlo težak ekonomski, socijalni i društveni položaj ove, za budućnost BiH, najznačajnije kategorije stanovništva.

Mladi ljudi nisu na listi prioriteta aktuelne politike u Bosni i Hercegovini. Najteže su pogođeni nezaposlenošću, socijalno su nezaštićeni i budžetski najugroženiji. Mladi nisu navedeni kao značajan i primjetan faktor u programima političkih partija koje smo imali priliku vidjeti tokom predizbornih kampanja ranijih izbornih ciklusa. Ni šira javnost mlade ne primjećuje kao značajan politički faktor. Očito, mladi nisu primjećeni kao primarno  biračko tijelo, iako broje više od 610.000 punopravnih glasova i njihova je izlaznost na izbore veća od opće izlaznosti.

M1-Prava za mlade ne stavlja mlade na listu svoji prioriteta. Mladi su JEDINI prioritet M1, a njihova nezaposlenost u najoštrijem fokusu njene politike. Naša politika i već pripremljeni programi bazirani su na pomno istraženim problemima i potrebama mladih. M1 ne nameće proizvoljnu viziju rješenja teškog položaja mladih, M1 nudi odgovore na probleme koje su definirali mladi ljudi. Mi smo ih saslušali.

M1 –Prava za mlade neće se baviti (primarno) ustavnim promjenama, implementacijom Presude Sejdić-Finci, preustrojem FBiH, statusom RS-a – ni sličnim pitanjima koja su preplavila bh. političku scenu a koja su umnogome apstraktna za mlade ljude.

M1 će pokazati svoju politiku kao konkretnu disciplinu, koja svojom provedbom donosi trenutačnu korist mladima u svakodnevnom životu. Oblasti primarnog političkog interesovanja  M1 – Prave za mlade jesu: zapošljavanje mladih, obrazovanje, učešće mladih u društvenom i političkom životu, zdravstvena zaštita, socijalna skrb, informiranje i mobilnost mladih te kultura i sport.

Programi, s vrlo konkretnim i provodivim mjerama, koji su kreirani za svaku od navedenih oblasti, već su dostupni na web-stranici www.pravazamlade.com. Tvrdimo da nijedna druga stranka u BiH nema bolja, prema mladima usmjerenija i za mlade korisnija programska rješenja. Nemojte nam vjerovati, sami provjerite!

Pažljivo smo birali kadar M1. Svi članovi Predsjedništva M1 – Prave za mlade su mladi ljudi. Radna grupa za kreiranje programa M1 bila je nazamisliva bez aktivnog učešća i doprinosa mladih ljudi. Oni su vrijedni i obrazovani, društveno odgovorni, bez korupcijskih afera, bez mrlje u karijeri. Njihova vrijednost nisu samo njihove diplome  već njihov rad i rezultati koje postižu. M1 – Prava za mlade ne računa na mlade samo za terenske poslove u predizbornim kampanjama, za lijepljenje plakata i podjelu reklamnih materijala. Mladi ljudi vode politiku M1.

M1 – Prava za mlade otvorena je za sve koji žele ne bolje sutra već bolje danas za mlade ljude u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, ideološko uvjerenje, starosnu dob, ali i političku/stranačku opredjeljenost. Učlanjenje u M1 – Pravu za mlade je besplatno a možete se učlaniti bez obzira na članstvo u drugoj političkoj organizaciji.

Pridružite nam se! Jer SVIće!

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

predrok
Saopštenja za javnost

Predizborni rokovnik, neophodan alat za Izbore 2014

M1 Prava za mlade kreirala je Predizborni rokovnik, jednostavan alat koji građanima...

Saopštenja za javnost

Zakonski omogućiti investiranje u bh. sport

M1 se zalaže za zakonsko omogućavanje investiranja u bh. sportske klubove. Politika...