Учешће младих

 

„М1 – Прва за младе“ представнике младих види као равноправне саговорнике у рјешавању свих политичких, економских и других проблема, а посебно оних који директно погађају популацију младих!

Док развијена демократска друштва потичу учешће грађана у друштвеном животу и процесу доношења одлука, у БиХ се ријетка тежња младих за активним учествовањем у процесима који се на њих односе спутава и системски гуши.

Младе људе се не пита за мишљење. Омладинска удружења и представничка тијела младих у БиХ немају пуну подршку власти која им је законски загарантирана. Млади људи нису препознати као партнер властима, њихова представничка тијела нису препозната као легитиман саговорник челницима надлежних институција, или, како млади то описују, „нико нас ништа не пита“ .

Незапосленост која производи сиромаштво један је од основних узрока друштвене пасивности грађана. С обзиром на то да су млади људи најугроженија категорија у контексту (не)запослености, не чуди њихова дугогодишња друштвена искљученост. Стјече се дојам како се незапосленост младих, узимајући у обзир инсистирање власти на мизерним и потпуно промашеним мјерама запошљавања, свјесно пројицира како би се та најпотентнија група становништва пасивизирала и тиме спријечила од било каквог значајнијег политичког утјецаја. Резултат пасивизације младих јесте да је данас свака друга млада особа у ФБиХ незаинтересирана за политику. Ту незаинтересираност за политику узроковало је и велико неповјерење у политичке партије и досадашњу политичку праксу. Млади често сматрају да су све странке корумпиране и не проналазе политичку опцију која би им одговарала. На изборима су гласали, већина њих, али често зато „да им неко не узме глас те да пониште листић“. Млади који су се покушали политички ангажирати наводе како им је то било разочаравајуће искуство, да им доноси више зла него доброг.

„М1 – Права за младе“ учинит ће све да младима врати повјерење у политику, да политику покаже као мјерљиву дисциплину која може у кратком року донијети конкретну корист како појединцу тако и друштву у ћелини. М1 ће подржати младе људе, њихова удружења и њихова кровна представничка тијела. М1 ће укључивати младе људе у све процесе доношења одлука која се на њих односе, не само због чињенице да млади људи најбоље познају своје проблеме и потребе, већ како би се они правовремено упознали са системом власти и јавне управе и на тај начин израстали у политички писмене, смјеле и активне грађане бх. друштва.

Питате се на који начин М1 то може постићи? Ако сте до сада и сумњали у нас, програм који нудимо увјерит ће вас да тачно знамо шта радимо. Издвојите сасвим мало свог времена – јер ријеч је о вашој будућности - и прочитајте Програм бр. 3, Програм учешћа младих у БиХ!

Можете ли препознати ове мјере у програмима других странака? Ми сумњамо, а ви провјерите!

 

 

US Embassy - Logo - Funding 2

Objavljivanje ovog materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.M1 PRAVA ZA MLADE    ALL RIGHTS RESERVED  Copyright ©  2018
M1 - Prava za mlade je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT