Социјална скрб


''М1 – Права за младе'' нуди учинковите мјере социјалне скрби о младима!

Млади људи у БиХ су социјално најугроженија категорија становништва. Укупна популација младих је рањива категорија која је као таква ближе граници сиромаштва него популација одраслих. Млади су, опћенито, у неповољнијем друштвеном и економском положају него друге старосне скупине јер најчешће не располажу имовином, због неприлагођених образовних система тржишту рада из којих тек излазе често су мање конкурентни од старијих група становништва приликом запошљавања, јер правовремено не стјечу потребно радно искуство. Мрежа контаката и познанстава коју гаје обухвата првенствено њихове вршњаке а не и људе од „посла, утјецаја и одлуке“. Незапосленост највише погађа популацију младих. Незапосленост их води у сиромаштво, сиромаштво у социјалну искљученост а социјална искљученост у дугорочан незавидан положај.

Минимална социјална издвајања најугроженијих категорија младих, мали број стипендија недостатних износа за ученике/це и студенте/ице, стамбена незбринутост и незапосленост – опћа је социјална слика младих у БиХ.

М1- Права за младе препознала је кључне социјалне проблеме с којима се млади људи сусрећу те понудила нове, прогресивне мјере, које не санирају посљедице већ рјешавају узроке лошег социјалног стања младих у БиХ.

Питате се на који начин М1 то може постићи? Ако сте до сада и сумњали у нас, програм који нудимо увјерит ће вас да тачно знамо шта радимо. Издвојите сасвим мало свог времена – јер ријеч је о вашој будућности - и прочитајте Програм бр. 5, Програм социјалне скрби о младима у БиХ!

Можете ли препознати ове мјере у програмима других странака? Ми сумњамо, а ви провјерите!

 

 

US Embassy - Logo - Funding 2

Objavljivanje ovog materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.M1 PRAVA ZA MLADE    ALL RIGHTS RESERVED  Copyright ©  2018
M1 - Prava za mlade je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT