Информиранје и мобилност

 

У информацији је моћ – „М1 – Права за младе“ жели информирану, активну и мобилну омладину, која жели остати и радити у БиХ!

Чак 37% младих би отишло из Босне и Херцеговине у иностранство заувијек када би им се пружила прилика, 40% би отишло на дуже вријеме, а 9% их је већ предузело конкретне кораке за одлазак из земље. Одлазак у иностранство већина младих види као једини пут за боље сутра. Млади у нашој земљи не виде перспективу, не виде могућности, а национализам и међурелигијску нетрпељивост често наводе као разлог из којег би радо заувијек отишли из БиХ. Један од врло значајних разлога за одлазак је и то што су млади неинформирани о својим правима, о могућностима које им се нуде за студирање, усавршавање, али и за посао.

Живимо у времену брзог протока информација и њихове свеопће конзумације која, врло често, не води ничему до пуком губљењу времена и енергије. Брзо вријеме, брзи медији захтијевају од младих да буду активни чиниоци комуникацијског процеса, да буду правоваљано и правовремено информирани о могућностима за властито усавршавање и изградњу добре професионалне каријере.

„М1 – права за младе“ сматра да је, прије свега законска, али и стратешка обавеза јавних институција на свим нивоима власти да младима пружа правоваљане, корисне и објективне информације неопходне за њихово усавршавање, планирање слободног времена, изградњу личних капацитета. Запошљавање, стипендирање и образовање ствари су за које се млади највише занимају. Такве информације требају бити бесплатне и доступне свима, а посебна пажња треба бити посвећена маргинализираним групама и младима с посебним потребама. Информације требају бити у складу са захтјевима младих и њиховим потребама за информирањем. Требају покривати све теме које могу интересирати младе људе и требају се развијати да би биле у могућности покрити и нове теме. Информативни центри за младе требају бити креативни и иновативни у свом избору стратегија, метода и техника којим би младе информирали.

Млади требају бити укључени у све активности и програме, као и планирање, информирање својих вршњака, и то подразумијева: идентифицирање потреба за информирањем, припремање и пружање информација, управљање и евалуацију информативних услуга и пројеката, као и вршњачке активности. Тек ваљано и правовремено информирани млади људи постат ће свјесни могућности које им се пружају за усавршавање, путовања, али и за послове који не морају нужно бити у иностранству, већ и у њиховим локалним заједницама широм БиХ.

„М1 – Права за младе“ у свом Програму бр. 6 – Информирање и мобилност младих нуди преглед ситуација у БиХ када су информирање и мобилност младих у питању, и предлаже низ препорука које би унаприједиле тренутну ситуацију.

Можете ли препознати ове мјере у програмима других странака? Ми сумњамо, а ви провјерите!

 

 

US Embassy - Logo - Funding 2

Objavljivanje ovog materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.M1 PRAVA ZA MLADE    ALL RIGHTS RESERVED  Copyright ©  2018
M1 - Prava za mlade je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT