М1 Права за младе: законски омогућити инвестирање у бх спорт

slika za slajder sport

М1 се залаже за законско омогућавање инвестирања у бх. спортске клубове. Политика мора бити подршка а не запрека развоју бх. спорта.
Бх. спортска удружења налазе се у тешкој финансијској ситуацији. Зантересирани инвеститори који би могли донијети опоравак бх. спорта постоје, али због законске неуређености власничке структуре и актуелног правног статуса спортских удружења, приватизација и инвестирање су онемогућени.
Усвајањем Закона о наплати и ђеломичном отпису дуговања спортским колективима у ФБиХ, Заступнички дом Парламента Федерације БиХ с једне стране направио је само корак ка краткорочној користи спортским удружењима, а с друге стране изазвао негодовања међу осталим пореским дужницима за које нису предвиђене сличне пореске олакшице. Само дијелом сматрамо оправданим доношење оваквог закона, због вјероватног омогућавања клубовима учешће у такмичењима на међународној сцени, али таквом кораку морало је претходити „велико поспремање“ унутар спортских удружења и увођење тренспарентног и учинковитог система пословања. Спортским удружењима у БиХ потребно је дугорочно рјешење.
Према изјавама спортских радника, челника и навијачких група из свих крајева БиХ, које су медији забиљежили протеклих година, постоји расположење и висок степен сагласност за законско омогућавање приватизације спортских клубова. Постоје и расположени домаћи и међународни инвеститори, па и скупине навијача који би жељели бити акционари својих клубова. Прецизно дефинирана и строго контролирана приватизација спортских клубова и њихов опоравак подигли би квалитет спортских представа, повећало би се интересовање спортске публике и озбиљних спонзора, држава би се финансијски растеретила а мотивација младих људи за бављење професионалним спортом, због већег изгледа како за колективни тако и за лични успјех, неупитно би расла.
У већ припремљеном Програму бр. 7 М1 Праве за младе навели смо:
„Због начина на који актуелни закон препознаје субјекте или носиоце спортских активности (чланови 14. и 20. Закона о спорту БиХ), постоји проблем у њиховој приватизацији, односно инвестирању у њихов развој. Потребно је прилагођавање постојећег законског оквира, које ће јасно дефинирати статус спортских друштава.“
Поред законског уређивања статуса спортских удружења и омогућавања инвестирања у бх. спорт, М1 Права за младе заговара развој аматерског спорта у БиХ. За више детаља, погледајте Програм културе и спорта на нашој wеб-страници www.правазамладе.цом.
С поштовањем
М1 Права за младе

 

 

US Embassy - Logo - Funding 2

Objavljivanje ovog materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.M1 PRAVA ZA MLADE    ALL RIGHTS RESERVED  Copyright ©  2018
M1 - Prava za mlade je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT