O nama

Stranka M1 Prava za mlade nastala je kao politički odgovor na potpuni nemar institucija vlasti u BiH prema mladim ljudima. Taj nemar je uzrokovao vrlo težak ekonomski, socijalni i društveni položaj ove, za budućnost BiH, najznačajnije kategorije stanovništva.

M1 Prava za mlade (M1) jeste politička inicijativa, ali nije politička stranka u smislu važećih zakona u BiH koji uređuju oblast političkog organiziranja. M1 ne želi vlast, već poboljšanje zabrinjavajuće teškog položaja mladih ljudi u zemlji. Izuzevši činjenicu da M1 nema namjeru registrirati se niti se kandidirati na izborima koji slijede, M1 će, sve do okončanja Izbora 2014  a izvjesno i nakon toga, u javnosti istupati kao prava stranka, sa svim elementima političkog organiziranja i zagovaranja ciljeva za koje se bori. M1 uložit će svoj maksimum da na najbolji način predstavi model uzorne stranke, naklonjene mladima, s pažljivom i trensparentnom kadrovskom politikom i realnim rješenjima, koje mladima mogu donijeti korist u svakodnevnom životu. M1 na ovaj način želi politički obrazovati mlade ljude i pravovremeno buditi i razvijati kritičko mišljenje prilikom odabira kandidata na izborima. M1 želi motivirati mlade za učešće u promjenama „ne za bolje sutra, već za bolje danas“, jer mladi imaju ogroman glasački potencijal: više od 610.000 punopravnih glasova.

Naši programi mogu poslužiti svim političkim strankama u BiH kao resursna baza dobrih rješenja. M1 će pokazati svoju politiku kao konkretnu disciplinu, koja svojom provedbom donosi trenutačnu korist mladima. Oblasti primarnog političkog interesovanja  M1 jesu: zapošljavanje mladih, obrazovanje, učešće mladih u društvenom i političkom životu, zdravstvena zaštita, socijalna skrb, informiranje i mobilnost mladih te kultura i sport. Programi, s vrlo konkretnim i provodivim mjerama, koji su kreirani za svaku od navedenih oblasti, već su dostupni na našoj web-stranici u rubrici „Izborna lektira“. Tvrdimo da nijedna druga stranka u BiH nema bolja, prema mladima usmjerenija i za mlade korisnija programska rješenja. Nemojte nam vjerovati, sami provjerite!

Pažljivo smo birali kadar M1. Svi članovi Predsjedništva M1 su mladi ljudi. Oni su vrijedni i obrazovani, društveno odgovorni, bez korupcijskih afera, bez mrlje u karijeri. Njihova vrijednost nisu samo njihove diplome  već njihov rad i rezultati koje postižu. M1 – Prava za mlade ne računa na mlade samo za terenske poslove u predizbornim kampanjama, za lijepljenje plakata i podjelu reklamnih materijala. Mladi ljudi vode politiku M1., oni su Predsjedništvo M1. Upoznajte ih!

M1 – Prava za mlade otvorena je za sve koji žele ne bolje sutra već bolje danas za mlade ljude u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, ideološko uvjerenje, starosnu dob, ali i političku/stranačku opredjeljenost. Učlanjenje u M1 Pravu za mlade je besplatno a možete se učlaniti bez obzira na članstvo u drugoj političkoj organizaciji.

Pridružite nam se! Jer SVIće!

 

 

US Embassy - Logo - Funding 2

Objavljivanje ovog materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.M1 PRAVA ZA MLADE    ALL RIGHTS RESERVED  Copyright ©  2018
M1 - Prava za mlade je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT