Učešće mladih

 

„M1 – Prva za mlade“ predstavnike mladih vidi kao ravnopravne sagovornike u rješavanju svih političkih, ekonomskih i drugih problema, a posebno onih koji direktno pogađaju populaciju mladih!

 

Dok razvijena demokratska društva potiču učešće građana u društvenom životu i procesu donošenja odluka, u BiH se rijetka težnja mladih za aktivnim učestvovanjem u procesima koji se na njih odnose sputava i sistemski guši.

Mlade ljude se ne pita za mišljenje. Omladinska udruženja i predstavnička tijela mladih u BiH nemaju punu podršku vlasti koja im je zakonski zagarantirana. Mladi ljudi nisu prepoznati kao partner vlastima, njihova predstavnička tijela nisu prepoznata kao legitiman sagovornik čelnicima nadležnih institucija, ili, kako mladi to opisuju, „niko nas ništa ne pita“ .

Nezaposlenost koja proizvodi siromaštvo jedan je od osnovnih uzroka društvene pasivnosti građana. S obzirom na to da su mladi ljudi najugroženija kategorija u kontekstu (ne)zaposlenosti, ne čudi njihova dugogodišnja društvena isključenost. Stječe se dojam kako se nezaposlenost mladih, uzimajući u obzir insistiranje vlasti na mizernim i potpuno promašenim mjerama zapošljavanja, svjesno projicira kako bi se ta najpotentnija grupa stanovništva pasivizirala i time spriječila od bilo kakvog značajnijeg političkog utjecaja. Rezultat pasivizacije mladih jeste da je danas svaka druga mlada osoba u FBiH nezainteresirana za politiku. Tu nezainteresiranost za politiku uzrokovalo je i veliko nepovjerenje u političke partije i dosadašnju političku praksu. Mladi često smatraju da su sve stranke korumpirane i ne pronalaze političku opciju koja bi im odgovarala. Na izborima su glasali, većina njih, ali često zato „da im neko ne uzme glas te da ponište listić“. Mladi koji su se pokušali politički angažirati navode kako im je to bilo razočaravajuće iskustvo, da im donosi više zla nego dobrog.

„M1 – Prava za mlade“ učinit će sve da mladima vrati povjerenje u politiku, da politiku pokaže kao mjerljivu disciplinu koja može u kratkom roku donijeti konkretnu korist kako pojedincu tako i društvu u cjelini. M1 će podržati mlade ljude, njihova udruženja i njihova krovna predstavnička tijela. M1 će uključivati mlade ljude u sve procese donošenja odluka koja se na njih odnose, ne samo zbog činjenice da mladi ljudi najbolje poznaju svoje probleme i potrebe, već kako bi se oni pravovremeno upoznali sa sistemom vlasti i javne uprave i na taj način izrastali u politički pismene, smjele i aktivne građane bh. društva.

Pitate se na koji način M1 to može postići? Ako ste do sada i sumnjali u nas, program koji nudimo uvjerit će vas da tačno znamo šta radimo. Izdvojite sasvim malo svog vremena – jer riječ je o vašoj budućnosti - i pročitajte Program br. 3, Program učešća mladih u BiH!

 

Možete li prepoznati ove mjere u programima drugih stranaka? Mi sumnjamo, a vi provjerite!

 

 

 

US Embassy - Logo - Funding 2

Objavljivanje ovog materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.M1 PRAVA ZA MLADE    ALL RIGHTS RESERVED  Copyright ©  2018
M1 - Prava za mlade je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT