Informiranje i mobilnost

 

U informaciji je moć – „M1 – Prava za mlade“ želi informiranu, aktivnu i mobilnu omladinu, koja želi ostati i raditi u BiH!

 

Čak 37% mladih bi otišlo iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo zauvijek kada bi im se pružila prilika, 40% bi otišlo na duže vrijeme, a 9% ih je već preduzelo konkretne korake za odlazak iz zemlje. Odlazak u inostranstvo većina mladih vidi kao jedini put za bolje sutra. Mladi u našoj zemlji ne vide perspektivu, ne vide mogućnosti, a nacionalizam i međureligijsku netrpeljivost često navode kao razlog iz kojeg bi rado zauvijek otišli iz BiH. Jedan od vrlo značajnih razloga za odlazak je i to što su mladi neinformirani o svojim pravima, o mogućnostima koje im se nude za studiranje, usavršavanje, ali i za posao.

Živimo u vremenu brzog protoka informacija i njihove sveopće konzumacije koja, vrlo često, ne vodi ničemu do pukom gubljenju vremena i energije. Brzo vrijeme, brzi mediji zahtijevaju od mladih da budu aktivni činioci komunikacijskog procesa, da budu pravovaljano i pravovremeno informirani o mogućnostima za vlastito usavršavanje i izgradnju dobre profesionalne karijere.

„M1 – prava za mlade“ smatra da je, prije svega zakonska, ali i strateška obaveza javnih institucija na svim nivoima vlasti da mladima pruža pravovaljane, korisne i objektivne informacije neophodne za njihovo usavršavanje, planiranje slobodnog vremena, izgradnju ličnih kapaciteta. Zapošljavanje, stipendiranje i obrazovanje stvari su za koje se mladi najviše zanimaju. Takve informacije trebaju biti besplatne i dostupne svima, a posebna pažnja treba biti posvećena marginaliziranim grupama i mladima s posebnim potrebama. Informacije trebaju biti u skladu sa zahtjevima mladih i njihovim potrebama za informiranjem. Trebaju pokrivati sve teme koje mogu interesirati mlade ljude i trebaju se razvijati da bi bile u mogućnosti pokriti i nove teme. Informativni centri za mlade trebaju biti kreativni i inovativni u svom izboru strategija, metoda i tehnika kojim bi mlade informirali.

Mladi trebaju biti uključeni u sve aktivnosti i programe, kao i planiranje, informiranje svojih vršnjaka, i to podrazumijeva: identificiranje potreba za informiranjem, pripremanje i pružanje informacija, upravljanje i evaluaciju informativnih usluga i projekata, kao i vršnjačke aktivnosti. Tek valjano i pravovremeno informirani mladi ljudi postat će svjesni mogućnosti koje im se pružaju za usavršavanje, putovanja, ali i za poslove koji ne moraju nužno biti u inostranstvu, već i u njihovim lokalnim zajednicama širom BiH.

„M1 – Prava za mlade“ u svom Programu br. 6 – Informiranje i mobilnost mladih nudi pregled situacija u BiH kada su informiranje i mobilnost mladih u pitanju, i predlaže niz preporuka koje bi unaprijedile trenutnu situaciju.

 

Možete li prepoznati ove mjere u programima drugih stranaka? Mi sumnjamo, a vi provjerite!

 

 

US Embassy - Logo - Funding 2

Objavljivanje ovog materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.M1 PRAVA ZA MLADE    ALL RIGHTS RESERVED  Copyright ©  2018
M1 - Prava za mlade je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT