Uspostaviti transparentnu i učinkovitu politiku stipendiranja u BiH

scholarships

Iako zbog učestalih promocija dodjele stipendija bh. javnost dobiva privid da su stipendije u BiH brojne i sveobuhvatne, službeni podaci pokazuju suprotno. Devet od deset učenika i studenata u BiH ne prima nikakvu stipendiju. Mladi kažu da su stipendije malobrojne, da je njihov iznos nedovoljan a proces dodjeljivanja često netransparentan.

Pored manjka praktične nastave, preopširnih nastavnih planova i programa te odnosa i nestručnosti nastavnika i profesora, među najveće probleme formalnog obrazovanja mladi navode nedostatak stipendija i kreditiranja. Međutim, zbog intenzivirane promocije dodjele svih stipendija i brojnih medijskih objava s takvih ceremonija, bh. javnosti se stvara privid dovoljne finansijske podrške mladima tokom perioda školovanja.

Procenat mladih koji prerano napuštaju obrazovni sistem u zemljama EU u 2012. g. iznosio je približno 13%, dok je u FBIH u 2013. g. taj procenat iznosio čak 33%. Iako najveći broj mladih u BiH koji napuštaju obrazovni sistem čine to iz razloga finansijske prirode, aktuelna politika to očito ne prepoznaje kao gorući problem te je finansijska pomoć mladima u BiH tokom obrazovnog procesa vrlo slaba.

Prema relevantnim istraživanjima o položaju mladih u BiH, provedenim u posljednjih nekoliko godina, procenat učenika i studenata koji primaju stipendiju kretao se od 4 do 10%, a mjesečni iznos tih stipendija od 100 do 200 KM, bilježeći trend smanjivanja. Najveći teret stipendiranja snose lokalne samouprave, a neznatno u njemu učestvuju viši nivoi vlasti. Ispitanici u provedenim istraživanjima navode da su stipendije nedovoljne, kako brojem tako i svojim iznosom, te da je u oblasti dodjele stipendija potrebna veća transparentnost, jer sumnjaju na korupciju i nepotizam prilikom njihovog dodjeljivanja. U BiH čak ni najbolji studenti, „Zlatne značke“, nisu sigurni u podršku nadležnih institucija vlasti, što pokazuje i nedavni apelUdruženje dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu da se u Prijedlog budžeta KS za 2014. uvrste za njih izuzetno važni projekti, sufinansiranje doktorskog studija i projekt zapošljavanja na godinu dana.

 

Program M1 Prave za mlade br. 5, „Socijalna skrb“, dostupan na web-stranici www.pravazamlade.com, kao mjeru br. 1 navodi:

„Kreirati potpuno novu politiku stipendiranja u BiH, koordiniranu između svih nivoa vlasti. U skladu s maksimumom budžetskih mogućnosti, uvećati broj stipendija i njihov iznos. Klasificirati stipendije na one koje imaju funkciju socijalnih davanja za mlade lošeg ekonomskog položaja i stipendija koje imaju funkciju nagrade za dobre rezultate. Također, promijeniti politiku stipendiranja u kontekstu stipendijskog poticanja učenika i studenata deficitarnih zanimanja traženih na tržištu rada. Rigorozno urediti trensparentnost dodjele stipendija, s precizno uređenim kriterijima dodjele, sa sistemom prilagođenog i dostatnog informiranja, u svrhu povećanja dostupnosti i osiguravanja jednakih mogućnosti svim učenicima i studentima za dobivanje stipendija.“

 

 

US Embassy - Logo - Funding 2

Objavljivanje ovog materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.M1 PRAVA ZA MLADE    ALL RIGHTS RESERVED  Copyright ©  2018
M1 - Prava za mlade je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT