predrok

 

M1 Prava za mlade kreirala je Predizborni rokovnik, jednostavan alat koji građanima s pravom glasa na Izborima 2014 može pomoći da iz glasača pređu u birače.

 

Predizborni rokovnik M1 je sredstvo za sprječavanje predizborne manipulacije. Predizborni rokovnik počinje zavjetom glasača da ubuduće neće glasati nego birati i biti probirljivi, a zatim postavlja brojna pitanja na koje bi svaki glasač trebao odgovoriti sebi, prije izlaska na Izbore 2014. Potom ostavlja za svaki dan do Izbora po jedan list, da se na njemu zabilježe najznačajnija politička dešavanja tog dana, dobri i loši politički potezi, poskupljenja, komunalni problemi, korupcijske afere, rezultati o radu zastupnika i ministara, „pročitana“ predizborna retorika i sl. Posljednji list rokovnika je rezerviran za 12. oktobra, za dan Izbora, i ima svoju poruku. Vrijedi je pročitati.

Predizborni rokovnik M1 prije svega ukazuje na potrebu za pravovremenim pripremama za Izbore. 12. oktobar za glasače je daleko, ali za političke partije isuviše blizu. Kampanje političkih partija odavno su počele, njihove pripreme trajat će mjesecima, dok građani svoju odluku najčešće donose na sami dan izbora. Očito je – političke partije svaki izborni ciklus dočekaju spremnije od glasača, te stoga „uspjeh“ stranaka nad glasačima i konstantna razočarenja nakon izbora ne trebaju čuditi.

Predizborni rokovnik M1 nudi odgovor na pitanje „Kako detaljno provjeriti one za koje budemo glasali?“, navodeći relevantne izvore iz kojih se može provjeriti finansijsko poslovanje i učinak rada institucija vlasti, disciplinu političara, zatim najznačajnije društvene probleme koji su uzrokovani lošom politikom, (ne)naklonjenost mladima, načine finansiranja političkih partija i dr. Predizborni rokovnik potiče glasače da tragaju za rezultatima, da vjeruju djelima a ne riječima. Predizborni rokovnik je pomagalo za neophodno političko opismenjavanje i obrazovanje.

S obzirom da političke stranke često računaju na zaborav i plitko sjećanje glasača, Predizborni rokovnik je dragocjena arhiva i osvježivač pamćenja: prisjećanje svakog političkog razočarenja, neispunjenih predizbornih obećanja, političkih afera i skandala. Na dan Izbora, Predizborni rokovnik može biti vrijedan podsjetnik.

Predizborni rokovnik je alat za selekciju važnih političkih informacija i razvoj kritičkog promišljanja prilikom odabira kandidata. Umjesto u predizborne boje i slogane, Predizborni rokovnik potiče da se gleda u statističke podatke: brojke zaposlenih i nezaposlenih, izvještaje o napretku, budžete, rang-ljestvice na kojima se nalazi naša zemlja po različitim osnovama i dr. Predizborni rokovniksugerira razgovor o novcu, o porezima koje glasač plaća i uslugama koje mu se zauzvrat pružaju.

Predizborni rokovnik potiče na predizbornu disciplinu i uredno evidentiranje, kako bi se za Izbore 2014 bilo spremnije nego ikad prije.

Predizborni rokovnik u elektronskoj verziji dostupan je svima na www.pravazamlade.com u rubrici „Izborna lektira“.

M1 Prava za mlade smatra neprihvatljivim najave povećanja cijena školarina na Univerzitetu Sarajevo (UNSA), bez obzira je li riječ o stvarnim planovima za poskupljenje usluga obrazovanja na UNSA ili predizbornoj političkoj manipulaciji.

Poskupljenje usluga obrazovanja, koje bi teško opteretilo u velikom dijelu već osiromašenu studentsku populaciju, ne bi riješilo finansijske probleme obrazovnih institucija – kao što nisu riješeni finansijski problemi drugih institucija povećanjem nameta građanima – već bi napravilo još dublji socijalni jaz među studentima, učinivši obrazovanje privilegijom imućnih.

Ni dosadašnje cijene usluga obrazovanja na UNSA većini studenata nisu prihvatljive, ne odgovaraju kvaliteti obrazovanja niti su u skladu sa znanjem koje studenti mogu dobiti na većini fakulteta UNSA. O tome najbolje svjedoče javnosti dostupne cijene studija u brojnim razvijenim zemljama Evrope, poput Austrije, Švedske, Češke Republike, Poljske i dr., koje su često znatno niže od cijena na UNSA, a predmetni studiji znatno napredniji. Nedavna studentska borba za „ERASMUS+ program“ bla je upravo borba za priliku za stjecanje znanja na evropskim univerzitetima, za bolju ponudu, za niže cijene studija, za stipendije koje taj Program omogućava.

Nadležne vlasti i visokoobrazovne institucije, ne samo u Sarajevu već i u drugim univerzitetskim gradovima u BiH, uskoro će se morati suočiti sa stvarnim, sistemskim problemima visokog obrazovanja u BiH: nepostojanjem adekvatne prakse tokom studiranja, minimalnim brojem stipendija i njihovim nedovoljnim iznosima, nedostatkom sredstava za kvalitetne nastavne aktivnosti, neusklađenošću s tržištem rada i nepripremanjem budućih radnika za potrebe poslodavaca, preopširnim i neodgovarajućim nastavnim planovima i programima, lošim odnosom i nekompetentnošću velikog dijela nastavnog kadra, te možda i najvažnijim pitanjem -  korupcijom u brojnim segmentima visokog obrazovanja u BiH, s nesagledivim posljedicama za pojedinca, društvo i državu.

Iako imamo puno razumijevanje za težak položaj uposlenika UNSA zbog neisplaćenih plaća, problemi visokog obrazovanja u BiH mnogo su veći od neizmirenih tranši od strane Vlade KS. Bez sistemskog pristupa, koje će uključivati više sektora, imati dobro planiranu i učinkovitu koordinaciju, i bez pozicioniranja obrazovanja u širi kontekst društvenog i privrednog razvoja i stvaranja nove vrijednost, problemi javnih visokoobrazovnih ustanova u BiH bit će sve dublji a dugoročno rješenje sve neizvjesnije.

Umjesto priznanja i zahvale za nesebičnu pomoć poplavljenim područjima u najtežim trenucima, uz napomenu da je znatan broj njih i sam bio direktno ugrožen, studentima se na plaćanje uručuje tuđi račun za sav prethodni nemar i lošu obrazovnu politiku nadležnih institucija vlasti i obrazovnih ustanova u KS.

M1 Prava za mlade je politički projekt koji želi mlade postaviti u vrh prioriteta institucija vlasti i političkih stranaka u BiH. Stranka M1 Prava za mlade jeste politička inicijativa, ali nije politička stranka u smislu važećih zakona u BiH koji uređuju oblast političkog organiziranja. M1 Prava za mlade nije registrirana i nema namjeru kandidirati se na predstojećim izborima. Time M1 Prava za mlade jasno poručuje javnosti da ne želi vlast, već poboljšanje zabrinjavajuće teškog položaja mladih ljudi u zemlji.

Izuzevši činjenicu da M1 Prava za mlade nema namjeru registrirati se kod Centralne izborne komisije niti se kandidirati na izborima koji slijede, M1 Prava za mlade, sve do okončanja Izbora 2014, a izvjesno i nakon toga, u javnosti će istupati kao prava stranka, sa svim elementima političkog organiziranja i zagovaranja ciljeva za koje se bori. M1 će intenzivno promovirati svoje već pripremljene programe, dostupne na web-stranici www.pravazamlade.com, koji sadrže konkretna i provodiva rješenja za probleme u oblastima od primarnog značaja za mlade: zapošljavanja, obrazovanja, društvenog i političkog učešća, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, informiranja i mobilnosti te kulture i sporta.

M1 uložit će svoj maksimum da na najbolji način predstavi model uzorne stranke, naklonjene mladima, s pažljivom i trensparentnom kadrovskom politikom i realnim mjerama, koje mladima mogu donijeti korist u svakodnevnom životu. M1 neće se (primarno) baviti „visokom politikom“ – ustavnim promjenama, presudom Sejdić-Finci, preustrojem FBiH,  statusom entiteta i sl. – koja je često apstraktna za mlade ljude, niti će se baviti kod nas široko rasprostranjenim politikanstvom i populizmom. M1 promovirat će svoju politiku kao mjerljivu i konkretnu disciplinu, insistirajući isključivo na pitanjima oko kojih je jednostavno postići saglasnost svih stanovnika BiH.

M1 na ovaj način želi politički obrazovati mlade ljude i pravovremeno buditi i razvijati kritičko mišljenje prilikom odabira kandidata na izborima. M1 želi motivirati mlade za učešće u promjenama „ne za bolje sutra, već za bolje danas“, jer imaju ogroman glasački potencijal: više od 610.000 punopravnih glasova.

Ujedno, naša programska rješenja mogu poslužiti svim političkim strankama u BiH kao resursna baza dobrih rješenja. Ali, bez manipulacije. Probuđena građanska hrabrost zasigurno više neće tolerirati neispunjena predizborna obećanja.

M1 je otvorena za sve, bez obzira na starosnu granicu, vjersku pripadnost, ideološko uvjerenje pa čak i stranačku opredjeljenost. Učlanjenje je besplatno, a obrazac je jednostavan i dostupan na našoj web-stranici.

Pridružite nam se, jer SVIće!

M1 se zalaže za zakonsko omogućavanje investiranja u bh. sportske klubove. Politika mora biti podrška a ne zapreka razvoju bh. sporta.

 Bh. sportska udruženja nalaze se u teškoj finansijskoj situaciji. Zanteresirani investitori koji bi mogli donijeti oporavak bh. sporta postoje, ali zbog zakonske neuređenosti vlasničke strukture i aktuelnog pravnog statusa sportskih udruženja, privatizacija i investiranje su onemogućeni.

Usvajanjem Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima u FBiH, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH s jedne strane napravio je samo korak ka kratkoročnoj koristi sportskim udruženjima, a s druge strane izazvao negodovanja među ostalim poreskim dužnicima za koje nisu predviđene slične poreske olakšice. Samo dijelom smatramo opravdanim donošenje ovakvog zakona, zbog vjerovatnog omogućavanja klubovima učešće u takmičenjima na međunarodnoj sceni, ali takvom koraku moralo je prethoditi „veliko pospremanje“ unutar sportskih udruženja i uvođenje trensparentnog i učinkovitog sistema poslovanja. Sportskim udruženjima u BiH potrebno je dugoročno rješenje.

Prema izjavama sportskih radnika, čelnika i navijačkih grupa iz svih krajeva BiH, koje su mediji zabilježili proteklih godina, postoji raspoloženje i visok stepen saglasnost za zakonsko omogućavanje privatizacije sportskih klubova. Postoje i raspoloženi domaći i međunarodni investitori, pa i skupine navijača koji bi željeli biti akcionari svojih klubova. Precizno definirana i strogo kontrolirana privatizacija sportskih klubova i njihov oporavak podigli bi kvalitet sportskih predstava, povećalo bi se interesovanje sportske publike i ozbiljnih sponzora, država bi se finansijski rasteretila a motivacija mladih ljudi za bavljenje profesionalnim sportom, zbog većeg izgleda kako za kolektivni tako i za lični uspjeh, neupitno bi rasla.

U već pripremljenom Programu br. 7 M1 Prave za mlade naveli smo:

„Zbog načina na koji aktuelni zakon prepoznaje subjekte ili nosioce sportskih aktivnosti (članovi 14. i 20. Zakona o sportu BiH), postoji problem u njihovoj privatizaciji, odnosno investiranju u njihov razvoj. Potrebno je prilagođavanje postojećeg zakonskog okvira,  koje će jasno definirati status sportskih društava.“

Pored zakonskog uređivanja statusa sportskih udruženja i omogućavanja investiranja u bh. sport, M1 Prava za mlade zagovara razvoj amaterskog sporta u BiH.

Umjesto traženja izgovora, bježanja od odgovornosti i prebacivanja krivice za nezaposlenost na one koji su za nju najmanje krivi, bh. politika morat će se suočiti sa stvarnim uzrocima visoke stope nezaposlenosti među mladima u BiH –  nedostatnim i promašenim postojećim mjerama  zapošljavanja, neučinkovitim privrednim poticajima, demotivirajućim nepotizmom, padom stranih investicija i nedostatkom radnih mjesta.

 

Posljednjih dana susrećemo se s brojnim medijskim objavama o velikoj nezaposlenosti mladih. Veliki dio tih objava otvoreno upućuje na lijenost mladih ljudi u BiH i njihovu krivicu za nezaposlenost koja ih pogađa. Objave su najčešće popraćene neprimjerenim ilustracijama, a vrlo često izostaje i pravilo „druge strane“. Time se svjesno ili nesvjesno, instruirano ili spontano, javnost navodi na pogrešne zaključke i predrasude prema mladima, a odgovornost skida s onih koji su za nezaposlenost najviše odgovorni.

U UNDP-ovom istraživanju „Glasovi mladih“ iz 2012. g., jednom od najopsežnijih istraživanja o problemima i potrebama mladih u BiH u postratnom periodu, navodi se da 68% nezaposlenih mladih ispitanika/ca od 18 do 30 godina starosti traži posao, te da bi dvije trećine njih prihvatili posao u bilo kojem sektoru. Prema posljednjim službenim statistikama o mladima u Federaciji BiH, s kraja prošle godine, više od polovine mladih izrazilo je želju za pokretanjem vlastitog biznisa, s tim da im se pruži savjetodavna i finansijska podrška. Ukratko, većina mladih traži posao, ne biraju gdje će raditi i izražavaju želju za samozapošljavanjem.

Problem nezaposlenosti mladih prije svega leži u slabim mogućnostima zapošljavanja u BiH. U decembru 2014. g. poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.110 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je istovremeno bilo evidentirano više od 550.000 (petstopedeset hiljada) nezaposlenih. Postojeći programi zapošljavanja mladih nisu usmjereni na dugoročno i održivo zapošljavanje već uglavnom za stjecanje prvog radnog iskustva. Uz to, kako je pokazala i provedena službena revizija u FBiH, ti programi su neučinkoviti, nedosljedni i nedovoljno trensparentni. Bilježi se trend smanjenja stranih investicija i otvaranja novih radnih mjesta, a broj nezaposlenih konstantno raste. Time konkurencija među nezaposlenima postaje sve veća, a šanse za pronalazak posla sve manje. Poticaji za razvoj malog preduzetništva su minimalni. Pripremljeni budžeti za 2014. g. na različitim nivoima vlasti, koje je javnost imala priliku vidjeti, ne obećavaju bolje stanje u ovoj oblasti.

M1 Prava za mlade borit će snagom argumenata protiv svih predrasuda o mladima koje su uvriježene u bh. društvu. M1 neće biti samo argumentirani  kritičar loše politike, već i politička organizacija koja nudi konkretne mjere za prevazilaženje teškog stanja u kojem se nalazi populacija mladih u BiH. M1 je pripremila Program zapošljavanja mladih, uz još šest programa za oblasti od posebnog značaja za mlade ljude u BiH,.

 

 

US Embassy - Logo - Funding 2

Objavljivanje ovog materijala je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.M1 PRAVA ZA MLADE    ALL RIGHTS RESERVED  Copyright ©  2018
M1 - Prava za mlade je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT